Co děláme

 
Vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a účetními standardy. Služba je zajištěna dodavatelským způsobem v sídle dodavatele na technických a programových prostředcích dodavatele, nebo v sídle odběratele.
 
Pro všechny typy subjektů:
-  
podnikatelské: fyzické osoby, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, družstva, komanditní společnosti
-  
nepodnikatelské: příspěvkové organizace (školy), zapsané spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti
 
 
Účetnictví:
-  
vedení účetnictví
-  
vedení daňové evidence
-  
vedení souvisejících evidencí jako je DPH, souhrnná hlášení, intrastat, dlouhodobý majetek, sklady...
-  
dohled nad účetnictvím
-  
konzultace pravidelné i jednorázové
-  
zpracování dalších výkazů a podkladů - statistika apod.
-  
zpracování mzdové agendy včetně tisku všech podkladů a předání na příslušné úřady, jednání s pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení
 
Ekonomické a organizační poradenství
Poradenství v oblasti daní a v souvisejících agendách, které se týká účetnictví všech typů subjektů včetně daňové evidence, zpracování mezd, výpočtu a odvodu sociálního a zdravotního pojištění, cestovních náhrad, účtování leasingu, také celní a devizové předpisy, insolvenční řízení, likvidace apod.
-  
vzorové vnitřní účetní směrnice, individuální zpracování směrnic
-  
zpracování ekonomických analýz, podkladů pro úvěr apod.
-  
elektronická podání
-  
ostatní ekonomické služby
-  
poradenství ve věci správy daní a poplatků - zastupování před správcem daně, zpracování příslušných podání (odvolání, žádostí atd.), zastupování při daňových kontrolách
-  
zastupování při jednání na dalších úřadech - správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, živnostenský úřad, katastr nemovitostí a další
-  
služby daňového poradce a účetního auditora