Reference

 
Městská Vodohospodářská s.r.o., IČO 28136853, ing. Miroslav Kajan
SHR ing. Jan Kačerovský, IČO 43862675, ing. Vojtěch Straka
Santal spol. s r.o., IČO 42408121, ing. Jiří Škopek